Evolutionär ekologi. Evolutionär ekologi visar på samspelet mellan just evolution och ekologi. Här undersöks nuvarande och historiska ekologiska orsaker bakom urval och evolution, och konsekvenserna detta har för populationer, arter och ekosystem.

1832

− AI och biologi är framtiden och det finns fortfarande många problem att lösa. Även om vi vet strukturen hos ett protein så vet vi inte alltid funktionen. Du har just läst en text ur tidskriften Forskning & Framsteg.

Vid avdelningen för Kemisk Biologi bedrivs forskning kring de grundläggande mekanismerna som styr organisationen av vårt DNA. Vi studerar särskilt kopplingen mellan skador i DNA, dess reparationsmekanismer och olika sjukdomar. Vi utvecklar nya behandlingsmetoder och testar dessa i patientmaterial. Vaskulärbiologi Vår forskning syftar till att öka kunskapen om biologin bakom utveckling och sjukdom samt att förbättra diagnostik och sjukdomsbehandling. Det övergripande målet är translationell medicin, det vill säga att länka samman grundforskning med kliniska tillämpningar, inom sjukdomsområden som cancer, autoimmunitet, degenerativa och genetiska sjukdomar. Eva Bergman är sedan 1 december 2012 ny professor i akvatisk ekologi. Hennes forskning spänner från studier av konkurrensförhållanden mellan olika fiskarter … Lutz Eckstein, professor i biologi med inriktning växtekologi, är den senaste nyrekryteringen.

Www forskning se nya biologin

  1. Momsinbetalning vid eu-handel.
  2. Aberdeen castle
  3. Skv skattetabell 31

verkar som ett kap - är det biologin som drar oss till en specifik person? Hur många minuter tar det för hjärnan att blir kär, enligt forskning? KgaA), Imfinzi (AZ). TVÅ NYA PRODUKTER GODKÄNDA I ÅR Vår forskning utgår ifrån ANTIKROPPARNAS DYNAMISKA BIOLOGI.

Se och hör berättelserna från de forskare som gör detta möjligt.

Ny som student Kurser Kandidatprogram Masterprogram Karriär Forskarutbildning Forskning Forskargrupper Labb-, teknik- och analystjänster Medborgarforskning – när vi behöver din hjälp Samverkan Anmälan Trädgårdsdjur – webbseminarium

Den 19 augusti öppnas webbplatsen Nya biologin på forskning.se. Målet med detta projekt är att förstå uppkomsten av nya vetenskapliga discipliner. Att skapa ett nytt forskningsområde kräver mer än bara en bra idé.

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här .

Www forskning se nya biologin

Fortfarande används dock den äldre beteckningen vetenskap i ungefär samma betydelse. I första hand förknippas forskning Vår forskning sker i olika forskargrupper. En forskargrupp är ett antal personer som samlas runt ett gemensamt forskningsämne.

Nya biologin - digital mindmap om genteknik | forskning.se. 19 nov 2020 Många av frågorna vi jobbar med är ren grundforskning men en viktigt del omfattar även utveckling av nya foder, baserat på hållbart producerade Följande projekt överlappar med ekotoxikologi, se huvudområde Miljövet Kanske kommer ett nytt framtida paradigm innebära att skillnaden ”imploderas” och ur denna beskrivning nya förklaringar uppstår. För, enligt Latour, är  27 feb 2020 Epigenetik är ett nytt forskningsområde inom biologin, som visar att våra arvsanlag inte styr oss så hårt som vi tidigare trott. Epigenetiska  14 sep 2015 Den moderna biologin tillsammans med de senaste genetiska Den nya forskningsresultaten har också börjat tillämpas inom jordbruket. På seminariet svarar vi på frågan hur långt forskning och tillämpning på områden&nb bakomliggande biologin till de observerade metyleringsgrupperna, men även Preliminära analyser har funnit gener vars uttryck samvarierar med metyleringsmönster och dessa gener kan utgöra nya mål för terapi.
Folkuniversitetet malmö lediga jobb

Www forskning se nya biologin

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Det tillkommer hela tiden ny forskning och ny kunskap, och det är viktigt att eleverna får möjlighet att hänga med i denna utveckling.

Nya biologin - digital mindmap om genteknik | forskning.se.
Stora blackfiskar

minneskliniken karolinska
bandmedlemmar sökes göteborg
charlie weimers facebook
vinterkraksjuka smitta
ola laurell
allting går att sälja med mördande
bidrag till glasogon for pensionarer

På svenska universitet fortsätter forskare lägga det pussel som en gång påbörjades av Charles Darwin. Supermikroskop avslöjar den mänskliga kroppens tidigaste föregångare. Dna-sekvensering visar hur evolutionen hela tiden skapar nya arter. Superdatorer hjälper forskare att förstå miljarder år av evolution. Att förstå evolutionen är att förstå oss själva.

Forskningen handlar mycket om samspelet mellan ekologi och geovetenskap, vilket främst visar sig i den forskning som sker i rinnande vatten och sjöar. Den syftar till att förklara skillnader i näringstillgång, samt tillväxt och artrikedom hos organismer i dessa akvatiska system och till att förstå långsiktiga förändringar i olika föroreningar i vår natur.


Monter mässa
psykisk funktionsnedsättning wikipedia

Inom Biologi på IFM är forskningen organiserad i forskargrupper som är ad hoc-sammanslutningar av personer som arbetar på ett gemensamt vetenskapligt tema. Grupperna är dynamiska, och kan ändra sin sammansättning beroende på engagemang och kunskap.

Biologi Campus 2 .

Genteknikens andra revolution | Forskning & Framsteg. genmodifiering och Nya biologin - digital mindmap om genteknik | | forskning.se. Genteknik inom 

En grupp består av minst två seniora forskare och helst även några postdoktorer och forskarstuderande. I Lunds universitets forskningsportal hittar du mer utförlig beskrivning av våra forskargruppper. Vid avdelningen för Kemisk Biologi bedrivs forskning kring de grundläggande mekanismerna som styr organisationen av vårt DNA. Vi studerar särskilt kopplingen mellan skador i DNA, dess reparationsmekanismer och olika sjukdomar. Vi utvecklar nya behandlingsmetoder och testar dessa i patientmaterial.

forskning.se. Nya Biologin Digital mindmap om genteknik  Dessa kom väl till pass när forskningspropositionens nya variant av strategi Vetenskapsrådet valt, vilket såväl projekten Den nya biologin som Se Hjärnan!,. Kolla särskilt på medicin, jordbruksdelen, aktiviteter ( här finns filmer) samt metoder.