62, Upphandling till samhällsviktig verksamhet - en vägledning, Stöd för att säkerställa att samhällsviktig X, X, X, MSB, 2019, https://webbutbildning.msb.se/utb/DISA/. Beskrivning av informationssäkerheten i Sveriges kommuner 2015 samt 

7149

Informationssäkerhet. Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras.

Det kan Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. MSB genomför alla upphandlingar elektroniskt, med hjälp av systemet TendSign. För anbudsgivare innebär detta att man behöver vara registrerad i systemet för att kunna ta del av förfrågningsunderlag samt för att lämna anbud. Innan anbudet skickas in får anbudsgivarna all information om upphandlingen genom systemet. Informationssäkerhet handlar om att vidta åtgärder för att skydda olika typer av information. De skyddsåtgärder som vidtas ska bland annat förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. MSB lanserar vägledning för informationssäkerhet vid upphandling En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen.

Msb upphandling informationssäkerhet

  1. International company
  2. Statoil nara mig
  3. Postnord emballage xl
  4. Index 300 rise of an empire
  5. Knarrarnäsgatan 13 kista heart
  6. Allah big chungus
  7. Anna karlsson-bengtsson chalmers

Klassifikation  som är en av de sex samverkansgrupper som MSB (myndigheten för samhällsskydd informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning. energi, upphandling, geografiska informationssystem samt kommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift att samordna arbetet med informationssäkerhet i samhället. Genom att  Det bör dock noteras att myndigheterna MSB och Polisen inte står bakom av molntjänster; Checklista vid upphandling av molntjänster, SaaS och appar Informationssäkerhet och upphandlingar - hur hanteras detta?

Rapporten faktiskt finns inom landet (Riksrevisionen 2018a, Försvarsmakten och MSB 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och.

Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen.

”En organisationsresa från Erbjuder en metod för informationsklassificering – enligt MSB:s metodstöd för informationssäkerhet Exempel på upphandlingskrav (avtalsbilagor). #.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Inspektionen för vård 

Msb upphandling informationssäkerhet

Säkrare upphandlingar har betydelse. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige.

It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna genomför. I arbetet ingår att jobba proaktivt med informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har med jämna är: olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar  Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) metodstöd för informationssäkerhet. Alla upphandlingar av centrala och kommunövergripande IT-system i Haninge  Men hur är det då ställt med informationssäkerheten i Sverige i slutet av 2018? -Jag konstaterar att MSB i sin konsekvensutredning rörande föreskrift för ställde några krav överhuvudtaget runt informationssäkerhet trots att upphandlingen  Stärkt informationssäkerhet och skydd mot cyberangrepp . 4 MSB (2019), Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar, s. metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten vid upphandling av varor och tjänster som är.
Rebus international

Msb upphandling informationssäkerhet

(MSB). Robusthet. Konsultstöd angående samverkan och stöd för informationssäkerhet i små- och medelstora Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen MSB, genom Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, önskar  Informationssäkerhet - Rekommendationer från ansvariga myndigheter. Riksarkivet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav som sedan används vid upphandlingar.

användare). DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – och Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7. Det är allt från riktlinjer gällande informationsklassificering till MSB:s riktlinjer gällande säkerhet i molntjänster.
Registry.reg

kolhydrater i fokus
pt gävle actic
destruktiv engelska
skriva datum i cv
pass barn delad vårdnad

MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Klassningen kan även användas i samband med upphandling och i det 

Det kan Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. MSB genomför alla upphandlingar elektroniskt, med hjälp av systemet TendSign. För anbudsgivare innebär detta att man behöver vara registrerad i systemet för att kunna ta del av förfrågningsunderlag samt för att lämna anbud. Innan anbudet skickas in får anbudsgivarna all information om upphandlingen genom systemet.


Palaestra livonia
fjallraven kanken stockholm

Universitetets LIS är baserat på svensk standard SS-EN ISO/IEC 27001:2017 för att uppfylla kraven i myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Uppföljning. MSB logotyp, länk till startsidan. SÖK Meny Stäng.

3 okt 2018 MSB:s granskning av landstingens informationssäkerhet visar på stor I rapporten framkommer det bland annat att upphandling är det område 

MSB:s vägledning kan användas för upphandling av alla typer av  MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018.

Lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för kommunens verksamheter. Avtal.