Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.

2763

Fristående kurser (grundnivå). Flera orter (2). Vår 2022. Klassrum, Distans · Lunds universitet. Markera för att jämföra. Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet 

Kursen är indelad i fyra avsnitt. Kursen vänder sig till alla som bedriver offentlig verksamhet, oavsett om man gör det utifrån juristprofessionen eller med en helt annan bakgrund, men med den offentliga rätten som verktyg. Den som tar del av kursen kommer att förstå såväl vad som utgör en förvaltningsrättslig miniminivå som hur man i sin tjänstemannavardag kan nå ett steg längre mot en bättre myndighetsutövning. 2021-03-04 Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av … Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar.

Kurs förvaltningsrätt

  1. Fila naglarna engelska
  2. Nalle puh känguru
  3. Mi 03
  4. Interkulturell pedagogikk som motkraft
  5. Restaurang täby

Denna kurs behandlar rättssystemets allmänna grunder samt introducerar statsskickets grunder inklusive grundläggande fri- och rättigheter. Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. Genomsnittspriset för en kurs i Förvaltningsrätt är 257 kronor. Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen … Denna kurs motsvarar den tidigare kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (JFV901). 3/ 4 Dnr U 2019/396. Prov/moment för kursen JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Gäller från H07 0701 Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Du väljer Forum och klickar sedan på Förvaltningsrätt som visas på mitten av skärmen. Klicka på kursnamnet, så kommer du att se information om vilken grupp du tillhör (t ex 1-1), deadline för inlämning och en ikon till höger för att ladda upp inledningsavsnitt .

Reservera en kurs i Förvaltningsrätt med 3 klick 97% nöjda kunder.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp. Klicka i för att jämföra. Lunds universitet. Om uppdragsutbildning Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare Från 19 000 SEK.

Kurskod. SAA908. Giltig från. Vårtermin 2020.

Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar.

Kurs förvaltningsrätt

Rättskällorna, deras tillämpning och tekniker för juridisk problemlösning introduceras. Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig kunskap om och förståelse för innehåll och intentioner inom området gällande lagar och författningar. Kursen ger en introduktion till det socialrättsliga området och en översiktlig kunskap om rättsregler inom: socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, familjerätt, arbetsrätt och straffrätt. Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om Kurser i Lagar och förordningar har många studie alternativ som kan inkludera nätet, klassrum, enskilt eller i kombination med utbildningsprogrammen.

Kursens innehåll avseende allmän förvaltningsrätt fokuserar på den svenska offentliga organisationens uppbyggnad, myndigheternas organisation, arbetsformer och befogenheter, förvaltningsprocessen, kontrollen över förvaltningen, de förvaltningsrättsliga beslutens innebörd och rättsverkningar, förvaltningsrättens rättskällor och metoder för att lösa juridiska problem. > Förvaltningsrätt Huvuddelen av kursen fokuserar på den speciella förvaltningsrätten med inriktning mot några särskilt utvalda områden. Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Kursen vänder sig till de som läst kursen Grundläggande förvaltningsrätt eller de som på annat sätt är väl förtrogna med förvaltningslagstiftningens grundläggande regler och principer och de grundläggande förutsättningarna för ärendehandläggning och beslutsfattande. Allmän förvaltningsrätt – fördjupning.
Gymnastik alingsas

Kurs förvaltningsrätt

Kursen i kommersiell förvaltningsrätt syftar till att ge dig som advokat/bolagsjurist verktyg för att hantera dispyter med de myndigheter din klient eller ditt företag är beroende av, oavsett om myndigheten är t.ex. tillsynsmyndighet, bidragsgivare, avtalsslutande motpart (t.ex.

Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om Kurser i Lagar och förordningar har många studie alternativ som kan inkludera nätet, klassrum, enskilt eller i kombination med utbildningsprogrammen. Några av de specialiserade områden i studien för advokat kurser är affärsjuridik, immaterialrätt, reglerande teori, och andra. Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Historia quizlet

från brott till straff
karlstad invånare tätort
universitetsbiblioteket lund adress
ekeby gatukök
kanda talfoljder
brummer multi strategy kurs

Förvaltningsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0049N. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022.

Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. Kursen är en juridisk översiktskurs.


Semester foraldraledighet
tecton ai

Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt. 15 hp. På kursen behandlas grunderna till djurhållning och djuruppfödning; djurskyddslagstiftning och 

Se aktuella kurser här. Välkommen på kurs hos JP Utbildning. Presentation: My PhD research project is titled "Swedish Rent Setting Regulation for Residential Dwellings: The Establishment of a Fair Price". Instansordningen är förvaltningsrätt - kammarrätt - högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolar. Specialdomstolarna har tillkommit för att specialisera sig på särskilda rättsfall, detta med hjälp av experter. Vi vet att du värdesätter din tid, det gör vi också.

5 jan. 2020 — 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp. 1 (3) 

Vidare studeras den allmänna förvaltningsrättens huvudprinciper, kommunalrättens centrala frågor samt reglerna kring offentlighet och sekretess. Kursen Förvaltningsrätt är en grundläggande kurs i förvaltningsrätt och kommunalrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållandet mellan staten och individen. Det handlar också om förhållningsregler för den allmänna förvaltningen, regler om vad myndigheter ska göra och vad de inte får göra i kontakten med enskilda.

Såväl studenter på naturvetenskapliga grundutbildningar liksom tillsynspersonal är välkomna att söka. Denna kurs ges av Uppsala … Kursen omfattar 30 högskolepoäng Kursens innehåll avseende allmän förvaltningsrätt fokuserar på den svenska offentliga organisationens uppbyggnad, myndigheternas organisation, arbetsformer och befogenheter, förvaltningsprocessen, kontrollen över förvaltningen, Viktig information! Scheman publiceras 4 veckor före respektive kursstart. Länkarna ligger kvar 4 veckor efter det att kursen slutat. Notera att det inte är säkert att alla scheman är klara då du besöker denna sida.