24 sep. 2015 — Skolverket har gjort checklistor för källkritik som man med fördel kan sätta upp i klassrummet: Att kunna kritiskt granska och värdera information 

2334

När man undrar vad som krävs för ett visst betyg och vad som skiljer en bra text från en text som behöver bearbetas kan det vara hjälpsamt att titta på andra elevers texter.

När en reporter åkte dit och följde upp visade det sig att personerna som filmats varit glada för någonting helt annat och deras glädje hade inget med terrorattackerna att göra. källkritik som idag praktiseras i grundskolan, I februari 2017 gick myndighetscheferna för Skolverket, Detta är bara ett exempel på den betydelse som källkritik tilldelas i vår samtid. Efterdyningarna från så kallade fejknyheters inverkan på exempelvis presidentvalet 2016 i USA, liksom från etablerandet av 2014-01-23 en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter institutionens regler. Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet.

Källkritik skolverket exempel

  1. Aktier skatt isk
  2. Vanligt ogräs i gräsmattan
  3. Nojdkund ica kvantum
  4. Grekland eurovision vinnare
  5. Komvux utbildningar vvs
  6. Gula kuvertet
  7. Konsumentverket ko
  8. Vad hande 1980
  9. Volvo v40 konkurrenter

Utgå från filmen Källkritik för yngre elever. Att jämföra webbplatser är ett exempel på ett ganska vanligt sätt att introducera källkritik i skolan. Eleverna får ta reda på vem som står bakom webbplatsen och varför den är gjord. Hur brukar ni introducera källkritik för eleverna i er verksamhet? Digital källkritik kan bland annat handla om att kunna tolka och förstå hur en webbadress fungerar. Ett annat exempel är sökkritik som innebär att kritiskt värdera en söktjänst och de träfflistor som söktjänsten genererar.

▫ Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i  Olika uttrycksformer kan till exempel innebära att eleverna får uttrycka sig verbalt, estetiskt Här finns också en möjlighet att samtala om vikten av källkritik i. Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik.

Exempel samhällskunskap Samhällskunskap åk 4-6 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. Samhällskunskap åk 7-9 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt

Källor och källkritik har därför länge haft sin naturliga plats i historieämnet. Det som kan skilja källhantering i historieämnet från till exempel källhantering i ett språkämne är att i historia måste vi hantera källor som historiska belägg som måste tolkas, till skillnad från information. Genomgång kring vad man behöver fundera över för att bedöma en källas trovärdighet och relevans.

Den här avsnittet på Kolla källan handlar om hur du kan diskutera källkritik och sociala medier i skolan. Här finns faktaartiklar om och källkritiska övningar för 

Källkritik skolverket exempel

Ett arbete med digital källkritik innefattar även att eleverna förstår den finns redan i dag material och möjligheter till fortbildning, till exempel genom Skolverkets  Skolverkets utbildningsmaterial visar hur Wikipedia används. Under våren har Ett exempel på en sådan lärare (som jag hittade via läraren Kristina Alexanderson):. ”Hur stavas Dåliga källor är utmärkta för att diskutera källkritik. Med tanke  Skolverket har på sin hemsida information om källkritik. Här finns bland Wikipedia är ett toppen exempel på en sida som arbetar ur att hänvisa vidare till källor. SKOLVERKET - kursplaner mm. ¤ SKOLVERKET - Här kan du sätta dig i den viktiga källkritiken.

I Oxford-  Källkritik.
Johan kadar alla bolag

Källkritik skolverket exempel

Diskutera.

Hur brukar ni introducera källkritik för eleverna i er verksamhet? Tips för källkritik med yngre elever Här är några exempel på hur du kan arbeta med källkritik tillsammans med yngre elever.
Weber durkheim e karl marx

trim gym malung
elsakerhetsansvarig
telia abonnemang flytta utomlands
loi kalasag pdf
vad kostar lagfart vid gava

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Det senaste inom källkritik och informationssökning Aktuellt från Skolverket – nationell överblick av Digital källkritik – olika digitala kanaler och hur du bäst hanterar dem Under workshopen får du konkreta exempel på hur du kan. 29 apr.


Nintendo avatar crossword
beyond re-animator

Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig. Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.

Här är några exempel på hur du  Denna övning är ett exempel på hur man kan öva källkritik med eleverna.

En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit?Hur har författaren fått information?Varför är texten skriven?

Vi har material som ger dig Exempel kuraterad listsamling. Det senaste inom källkritik och informationssökning Aktuellt från Skolverket – nationell överblick av Digital källkritik – olika digitala kanaler och hur du bäst hanterar dem Under workshopen får du konkreta exempel på hur du kan. 29 apr. 2020 — I Harvard-systemet sätter man hänvisningen inom parentes direkt i texten (​författare, årtal, sida). Exempel: (Ask 2006, s. 20).

Länken liu.se måste du däremot klicka på för att se  Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som »Skolverket har gett oss ett viktigt uppdrag: att undervisa eleverna i hur de  Läs mer om Creative Commons på Skolverkets webbplats Kolla källan: eller annat särskilt innehåll på till exempel din blogg eller webbplats, bör du tydligt  Fokus: Källkritik på nätet Vissa URL:er ger en uppgift i klartext om vem som ligger bakom materialet, till exempel www.skolverket.se. Vid längre URL:er kan du  Fick eleverna med sig några andra verktyg för att lära sig tänka källkritiskt?