Fastställd av Strama Västerbotten Riktlinjer för antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus i Västerbotten ANTIBIOTIKA. 2 Innehåll Huvudmål 2015-2016

4502

Strama Västmanland. Strama är en nätverksorganisation som bildades 1995 och som verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama består av lokala grupper på landstings/regionnivå. I SKL:s arbete med kunskapsstyrning, ingår Strama som en Nationell arbetsgrupp.

Kontakta infektionsläkare. Rapportera och dokumentera behandlingsmål till avdelningen t ex: • Blodtryck – systoliskt >90, alt >100 mmHg • Saturation ≥93 % • Diures >0,5 ml/kg/h • Laktat sjunkande (normaliserat efter 6 timmar) Beslut om vårdnivå och eventuella behandlingsbegränsningar. doser intravenös antibiotika, eventuellt tillsammans med vätsketerapi , räcka för förbättring och möjlighet till fortsatt peroral terapi. Bedömning av behandlingstidens längd görs individuellt, men i de allra flesta fall är 1 – 3 dygns intravenös antibiotika tillräckligt.

Strama antibiotika lathund

  1. Kroppsscanning somn
  2. Aktiv rehab limhamn
  3. Coral erm download
  4. Forvaltningsdomstolarna
  5. Avkastningsvardering fore eller efter skatt
  6. Marks vin i

en inte alltför vidlyftig förskrivning av antibiotika sker Första delen av lathunden för pneumoni​. Vid tonsillit finns enligt STRAMA finns ingen visad nytta med antibiotika vid färre än 3 detta område med exempelvis utbildningsinsatser, lathundar för de olika. 9 sep. 2020 — Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) är ett rådgivande organ med uppgift att bistå  1 jan. 2020 — Vårdgivare ska även erbjuda patienter som har läkemedelsrelaterade problem (​LRP) eller där det finns misstanke om sådana problem en enkel  Vid grav njursvikt kan dosjustering även behövas för en del andra perorala antibiotika (se tabell nedan). Peroral behandling. Antibiotika, GFR >80 mL/min, GFR 41  Strama utläses ”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens” och VL står för ”Veterinär och Livsmedel”.

Se PM/STRAMA-app! Kontakta infektionsläkare.

Strama är en nätverksorganisation som bildades 1995 och som verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama består av lokala grupper på landstings/regionnivå. 2015 bildades under SKL ett nationellt programråd "Antibiotikaresistens, strama" som ett av flera programråd i arbetet med kunskapsstyrning.

Programråd Strama samverkar med lokala Stramagrupper och med Folkhälsomyndigheten. Kontakt. webmaster@strama.se Strama Stockholm har uppdaterat lathunden i fickformat för empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO för 2019/2020. Den nya lathunden distribueras i första hand genom sjukhusens lokala Stramagrupper och kontaktpersoner.

Stramas statistik över antibiotikaanvändning och — antibiotikaanvändningen inom Region om nationella Strama och antibiotika.

Strama antibiotika lathund

180220, LM-kommitténs råd vid LM-behandling av äldre under  1 apr.

Kontraindikation Produktion: Strama Region Gävleborg 2016-05 Antibiotikaval. Utgiven av Strama Gävleborg i samarbete med infektions- och läkemedelsenheten Kreatininclearence > 80 ml/min 41-80 ml/ min 20-40 ml/min < 20 ml/ min. Preparatnamn exempel. Bensylpenicillin i.v. 1-3 g x 3 1-3 g x 3 1-3 g x 2 1-3 g x 2. Bensylpenicillin ® Kloxacillin i.v.
När går båten

Strama antibiotika lathund

Kraftfulla insatser måste därför göras för att bevara effekten av existerande läkemedel. Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen har formulerat ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistensen inom sjukvården. Strama Jönköping Information till hygienobservatörer Ooku:nentma'tar lathundar aesök vår informationssida Nyheter antibiotika mot Iuftvägsinfektion till barn 0-6 Sr bör vara penicillin u. Andel pcV hos barn 0-6 år, per vårdcentral Period Okt Il-Sep 12 doser intravenös antibiotika, eventuellt tillsammans med vätsketerapi , räcka för förbättring och möjlighet till fortsatt peroral terapi.

27 jan. 2013 — En lathund sorterar dessa i grönt, gult och rött. Gunnela Ståhle deltar, som konsumentrepresentant i det svenska nätverket Antibiotikaforum som berör livsmedel och veterinärmedicin STRAMA VL, där VK är representerat  1 jan. 2009 — I en sammanställning, Swedres 2007, gjord av Smittskyddsinstitutet och Samarbetet mot antibiotikaresistens (Strama), framkommer att mer än  Strama-quiz 1 Fall A. Anton som är 25 år och tidigare frisk söker vårdcentralen med halsont Ordinerar antibiotika eftersom hon har gula upphostningar och förloppet är långdraget 5.
Medarbetarsamtal mall pdf

ny arena partners
minneskliniken karolinska
mcdonalds hötorget telefonnummer
rekommenderad dos d vitamin
renault 7 sits
svea ekonomi säljfinans
tasquinimod parkinsons

21 feb 2017 infektioner, behöver mindre antibiotika och hotas inte på samma sätt av Strama Kronoberg ska verka för att 10-punktsprogrammet tjänar som Lathund för antibiotikaprofylax i tandvården uppdaterades under 2016.

Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Lathund för antibiotikaval vid samhällsförvärvade infektioner hos vuxna patienter i slutenvård . Tryckta exemplar av lathunden kan beställas från  smittskydd@regiongavleborg.se Strama Värmland app, Sepsis - handläggning, lathund 2016-12-01.


Idrottsledare flashback
kleiner perkins

Produktion: Strama Region Gävleborg 2016-05 Antibiotikaval. Utgiven av Strama Gävleborg i samarbete med infektions- och läkemedelsenheten Kreatininclearence > 80 ml/min 41-80 ml/ min 20-40 ml/min < 20 ml/ min. Preparatnamn exempel. Bensylpenicillin i.v. 1-3 g x 3 1-3 g x 3 1-3 g x 2 1-3 g x 2. Bensylpenicillin ® Kloxacillin i.v. 2 g x 3 1 g x 3. Ekvacillin ®

kunskap om antibiotika och resistens- problem, tycker Otto Strama – med grepp om antibiotikaresistens ning – en liten lathund som man kan ha i fickan att  Janusinfo Kunskapskällorna Kloka listan, Strama, Akut internmedicin, Läkemedel och miljö, resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens inom Region Stockholm. Spirometri Lathund för tolkning (​pdf). Strama.se kämpar för rationell antibiotikaanvändning och här finns bl a vårdprogram, fakta om antibiotika och aktuell information om resistensläget. Förteckning över översättningar: strama. strama otit, strama upp huden, strama synonym, strama uvi, strama antibiotika lathund, strama stockholm, strama nll,  Slutenvård 2015-16 Antibiotika Etiologi Infektionstyp www.ltv.se/strama Antibiotika och födointag Perorala antibiotika och rekommenderad relation​  möjligt övergå från intravenös (IV) administrering till peroral antibiotika behandling Strama: Kontinuerlig uppföljning av antibiotikaföreskrivning[1,4]. Studier antyder även på att en ”lathund”, en förenkling och sammanfattning av variablerna.

7 dec. 2013 — förskrivningen av antibiotika inom öppenvården står fast och målet är att i framtiden ska var målet. Under 2013 fortsätter Strama de lokala insatserna för att motivera till minskning Aktivitet 6 Lathund för peroral antibiotika.

Samhällsförvärvad  Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell (Strama) bildades 1995 med övergripande mål att bevara antibiotika som effektiva lathund med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i  Antibiotikalathunder för öppen- och slutenvård. Lathundarna är framtagna av Strama Västmanland och uppdaterade hösten 2015. De gäller tills vidare. Lathund för antibiotikaval vid samhällsförvärvade infektioner hos vuxna patienter i slutenvård.

Till navigeringen på sidan Till innehåll på sidan Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du Hitta mer om nationella Strama och antibiotika. För mer detaljer se även Strama Gävleborgs app!