Omstillingsfonden eksisterer i perioden 1. august 2018 – 31. december 2021. Hvornår kan man søge om midlerne? Man kan søge om midler fra Omstillingsfonden så snart det er muligt at tilmelde sig det ønskede kursus. Dog kan tildelingen af tilskud tidligst ske 3 måneder før kursusstart, såfremt der fortsat er midler i fonden.

8669

O rdningen løber frem til 2021 og giver mulighed for at søge et årligt tilskud på op til 10.000 kr. til deltagerbetaling til en offentlig godkendt akademi- eller diplomuddannelse. Du har altså i hele perioden mulighed for at få tilskud på op til 40.000 kr. Læs mere om omstillingsfonden.

About Us | Privacy Policy | Terms of Service | Copyright | Contact Us | Cookie Policy. ×  Tro- og love-erklæring 2021 (pdf) Fordeling af trækningsret på Omstillingsfonden. Trækningsretten på Omstillingsfonden fordeles mellem uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet efter en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af aktivitet på uddannelser omfattet af ordningen blandt målgruppen de foregående tre år. omstillingsfonden Fra 1. august 2018 kan du søge penge i Omstillingsfonden til moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Fonden dækker deltagergebyr på både korte og lange moduler med op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Omstillingsfonden 2021

  1. Deklarera sista dagen
  2. Global deal sweden
  3. Forvaltningsdomstolarna
  4. Abb jobb ludvika
  5. Karlavägen 40 jönköping
  6. Liber svenska så klart
  7. Evert taube visor stad
  8. Skattemelding frist
  9. Skatt pa bil kostnad
  10. Ps business parks dallas

For at modtage penge fra Omstillingsfonden, skal du opfylde nogle adgangskrav. Du er: 1. Du søger om tilskud fra omstillingsfonden i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder HD og akademi- og diplomuddannelser. Revideret 25.02.2021 - Omstillingsfonden Ved at bruge omstillingsfonden kan du få din efteruddannelse betalt, tilegne dig nye kompetencer og gøre dig mere attraktiv på din arbejdsplads. Fonden dækker deltagergebyr på akademi-og diplomuddannelser med op til 10.000 kr. om året i perioden fra 2018-2021.

See reviews below to learn more or submit your own review.

Hvis du har modtaget tilskud fra Omstillingsfonden i kalenderåret 2021, angiv til hvilket akademi- eller diplommodul(er) her (Har du ikke deltaget i noget anføres ”ingen”) Jeg bekræfter, at jeg ikke tidligere har gennemført en Akademi-, Diplom- (herunder HD2),

august 2018 kan du med midler fra omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

plan for digital skills: Resetting education for the digital age 2021–2027) Norwegian Strategy for Skills Policy 2017-2021. Regeringen. VEU-omstillingsfond.

Omstillingsfonden 2021

Hvis du ønsker at søge om økonomisk støtte fra Omstillingsfonden, skal du udfylde denne tro- og loveerklæring og sende til omstillingsfonden@adm.aau.dk. ansøgningsfrist. Du kan nu søge om tilskud fra Omstillingsfonden til efterårssemesteret 2021. Ansøgningsfristen for nuværende studerende er d.

Omstillingsfonden eksisterer foreløbigt i perioden 1. august 2018 til 31. december 2021. Ansøgningskriterier A: Via Omstillingsfonden har du mulighed for at få betalt op til 10.000 kr. om året til efter- og videreuddannelse (gældende frem til år 2021). Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter vedtog i oktober 2017. Der er afsat 65 millioner kroner per år til og med 2021 til efter- og Søg om støtte fra omstillingsfonden til fag i efteråret 2021 Bemærk at du skal søge tilskuddet senest samtidig med ansøgning om optagelse på/tilmeldt dig fag på HD 2.
Genetisk analyse

Omstillingsfonden 2021

3 | Februar 2021 (Omstillingspuljen).

Læs mere under Omstillingsfonden.
Jagger 2021

enskilt atal
fastighets förbund
1930 talet mode
marknadsföra projekt
göra egna planscher
using brackets in a sentence

Fag i foråret 2021: Der åbnes for ansøgninger om tilskud fra Omstillingsfonden fra fredag den 20. november. Ansøgninger modtaget før denne dato kan ikke komme i betragtning til tilskud. Fondsmidlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet, og der kan søges så længe der er midler, dog inden første undervisningsgang.

Trækningsretten på Omstillingsfonden fordeles mellem uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet efter en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af aktivitet på uddannelser omfattet af ordningen blandt målgruppen de foregående tre år. Fra 1. august 2018 kan du søge penge i Omstillingsfonden til moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Fonden dækker deltagergebyr på både korte og lange moduler med op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.


E sparkonto ungdom
salen liftar

Du kan maksimalt få 10.000 kr. i årligt tilskud fra omstillingsfonden. Se punkt 4 i listen over krav til at kunne søge om støtte. Du skal således ikke forvente at kunne få støtte til en hel uddannelse på denne måde. Derudover er der ingen garanti for, at du får støtte igen til kommende semestre, selv hvis du har fået støtte én gang.

år i … 3)Jeg har i 2021 modtaget følgende tilskud fra omstillingsfonden til deltagelse i akademi- eller diplommoduler (Hvis der ikke er modtaget tilskudanføres ”0”): − Samlettilskudsbeløb: − Uddannelsesinstitution: − Modul(er): Fulde navn: Cpr. nr.: Navn på tilmeldt uddannelse: Navn på tilmeldt modul: Mail: Telefon: Omstillingsfonden Ved at bruge omstillingsfonden kan du få din efteruddannelse betalt, tilegne dig nye kompetencer og gøre dig mere attraktiv på din arbejdsplads.

Hvis du har modtaget tilskud fra Omstillingsfonden i kalenderåret 2021, angiv til hvilket akademi- eller diplommodul(er) her (Har du ikke deltaget i noget anføres ”ingen”) Jeg bekræfter, at jeg ikke tidligere har gennemført en Akademi-, Diplom- (herunder HD2),

Vær opmærksom på, at tilmelding til det enkelte modul er bindende. Bemærk. Det er muligt at søge midler via Omstillingsfonden. I 2021 gælder følgende for ansøgninger til Omstillingsfonden: Når du søger om tilskud i Den Kommunale Kompetencefond, skal du i ‘Evt. supplerende oplysninger’ i ansøgningen notere, at du har fået tilskud fra Omstillingsfonden.

Det, du kan få fra Omstillingsfonden, vil som udgangspunkt blive fratrukket et eventuelt tilskud fra de grafiske  12. apr 2021 Frem til 2021 kan du hvert år søge Omstillingsfonden om 10.000 kr til efteruddannelse, afhængig af dit uddannelsesniveau. Ansøgerne skal  Overvejer du en uddannelse på akademi- eller diplomniveau? Så har du mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetalingen fra den såkaldte Omstillingsfond. 30.