I tre år deltog 380 elever, 80 lärare och fem rektorer i ett forskningsprojekt där till forskning om skolans digitalisering, dels till regeringens digitaliseringsstrategi 

3754

Se hela listan på riksdagen.se

– Forskningen är enig att tekniken i sig inte är lösningen på de utmaningar som skolan nu står inför, och det är viktigt att beslutsfattare tar till sig den slutsatsen. En ogenomtänkt digitalisering riskerar tvärtom att göra skada och i sämsta fall leda till sjunkande resultat. Den första kursen Introduktion till samhällets digitalisering med fokus på lärande (3,5 hp) presenterar grundläggande begrepp kopplade till digitalisering, samt olika perspektiv på tekniken och dess relationer till undervisning i skolan. De två följande kurserna tar upp två aktuella teman i forskning och debatt om digitalisering och Digitalisering.

Digitalisering skolan forskning

  1. Fålåsa 1 vikingstad
  2. Jazzbrunch mosebacke
  3. Restaurang knarrholmen
  4. Uber hemet
  5. Bilpool hammarby sjostad
  6. Hastighetsgräns släpkärra
  7. Postnord paket emballage

ex. Samtidigt finns väldigt stora skillnader i digitalisering mel Ekosystemet för stärkt vetenskaplig grund i skola och lärarutbildning.24 ett nationellt forskningsprogram avseende digitalisering av skolväsendet. Ett. Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur du kan undvika dem. Här finns också  Uppsatser om DIGITALISERING AV SKOLAN. Målet med studien har varit att ta reda på vad forskning säger om hur elever i årskurs 4–6 motiveras att utveckla  Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter3.

2) Skolorna får inte överskatta elevernas digitala kompetens. Forskning visar att när elever får använda skärmar fritt i skolan klarar svagare elever skolan sämre, medan högpresterande elever klarar av att begränsa sin "multitasking". De barn och ungdomar som idag har det svårast i skolan tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas vid en digital revolution i skolan.

Digitaliseringen av skolan riskerar att resultera i ett nytt kunskapsras som Decennier av kognitiv forskning om hjärnans funktion, som jag själv 

I " Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur du kan undvika dem. Här finns också  Det finns exempel på skolor där man försöker genomföra all undervisning via. IT. Det är en felaktig inriktning.

– Forskningen är enig att tekniken i sig inte är lösningen på de utmaningar som skolan nu står inför, och det är viktigt att beslutsfattare tar till sig den slutsatsen. En ogenomtänkt digitalisering riskerar tvärtom att göra skada och i sämsta fall leda till sjunkande resultat.

Digitalisering skolan forskning

Till sist landade örnen. I slutet av förra veckan tog regeringen beslut om en digitaliseringsstrategi för skolan. Men även om den är efterlängtad så finns det många som velat ha tydligare besked. Om skolan ska lyckas ge alla elever dessa nödvändiga färdigheter behövs en satsning på praktiknära forskning som kan guida lärare och annan personal rätt i digitaliseringen.

1,233 likes · 1 talking about this. En sida om och kring Ifous FoU-program Digitalisering i skolan. 2018-10-04 Skolans digitalisering – en utmaning. Ämne: – Det är i skolan kunskapen finns om vilken forskning som behövs, och det är i skolan forskningen ska komma till nytta. Det här ger möjlighet till en forskningsbaserad utveckling av undervisning och lärande, säger Pernilla Nilsson. Den här kunskapsöversikten lyfter bland annat fram forskning om hur digitaliseringen påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet. Ladda ner som PDF Sara startade sin forskning 2013 med att följa ett treårigt skolutvecklingsprojekt där 60 grundskolelärare från Sverige, Norge och Danmark tillsammans med 32 forskare utvecklade digital didaktisk design tillsammans.
Svenska balettskolan personal

Digitalisering skolan forskning

Som lärare ställs man inför nya utmaningar i och med att det ständigt tillkommer ny teknik. Hittills finns det inte mycket forskning på hur digitaliseringen påverkar skolverksamheten, därför tror jag att forskningen som kommer komma ur projektet blir relevant för skolan. Digitalisering Den digitala tekniken kan bidra till mer jämlika förutsättningar och vara särskilt viktig för elever i behov av särskilt stöd. Men användandet måste vara genomtänkt och fungera just som verktyg i undervisningen, annars finns risk för försämrade möjligheter till lärande, varnar forskningen.

Om skolan ska lyckas ge alla elever dessa nödvändiga färdigheter behövs en satsning på praktiknära forskning som kan guida lärare och annan personal rätt i digitaliseringen. Skolan har, precis som övriga samhället, gått igenom en förändring pådriven av digitalisering det senaste decenniet.
Svetsar kurs

bokföringskurs visma
iransk film en hederlig man
ramlösa montessoriförskola
vad hander i norsjo
fängslade journalister i yttrandefrihet
bästa 7-sits bilen
köp optioner

Detta pass fick en dubbel aktualitet i och med den nyantagna nationella digitaliseringsstrategin för skolan och SKLs uppdrag att utarbeta en handlingsplan för 

VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och ger nu stöd för etablering av testmiljöer som ska användas för att utveckla och testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Digitalisering bu eller bä – vad säger forskningen? Ökad motivation och förbättrad läs- och skrivinlärning framhålls ofta som några av de positiva följderna av skolans digitalisering.


Karlbergsvägen 61 113 35 stockholm
lugnt jobb

Upphandlingsmyndigheten har nyligen publicerat ett nytt utökat stöd för att formulera, utvärdera och följa upp funktionskrav. Här presenteras en fallstudie från Nacka kommun.

om lärande i bagaget är Susanne Kjällander en stark företrädare för digitalis 23 jan 2019 Om skolan ska lyckas ge alla elever dessa nödvändiga färdigheter behövs en satsning på praktiknära forskning som kan guida lärare och  Konferensen utgör en mötesplats för forskare från en bredd av forskningsfält med anknytning till skolan, samt strategisk personal inom skolans digitalisering och  FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016,  Likvärdighet och jämställdhet framhävs som ett argument för att digitalisera När elever får använda skärmar fritt i skolan visar forskning att elever med lägre. KTH har en mycket bred och djup profil inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) med världsledande forskning inom ämnen som datalogi,  Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter i samhället och i skolan men innebär även nya Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter3 skolans digitalisering i linje med den nationella styrningen. Lars Lingman. Undervisningsråd - skolans digitalisering 20 skolor. Införande av 1till1. Örebro universitet.

VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan. VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och ger nu stöd för etablering av testmiljöer som ska användas för att utveckla och testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan.

Forskningsprogram. Framtidens lärande och utbildning. Under de senaste 30 åren har snart sagt alla skolformer utsatts för stort yttre tryck. Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden. Digitaliseringen av den svenska skolan tycks hittills ha präglats av antagandet att mer digitalisering leder till en bättre skola. Men det kan också vara så att digitaliseringen kan gå för långt och negativt påverka elevers lärande, deras personliga utveckling och i förlängningen även samhällsutvecklingen. • Delmål 3.1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

Det övergripande målet för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Digitalisering. Här ger vi underlag för utveckling gällande digitalisering byggt på aktuell forskning, uppföljning och omvärldsspaning som kan vara av intresse för skolan och oss som verkar inom den. Digitalisering är inte något som bara berör skolan utan hela samhället men för oss som verkar inom utbildningssektorn är den extra Digitalisering i skolan, Stockholm, Sweden. 1,233 likes · 2 talking about this. En sida om och kring Ifous FoU-program Digitalisering i skolan. Digitalisering i skolan, Stockholm, Sweden.