Motiverande samtal (MI) Tredagars grundkurs Kompetens- och verksamhetsutveckling Så påverkas kursen av Corona/covid-19 GR genomför alla utbildningar i enlighet med Folkhälso­ myndighetens rekommendationer för evenemang och sammankomster. Denna utbildning kan vid behov komma att ställas om till digital distansutbildning.

5824

Metoden Motivational Interviewing – MI utvecklades på 1980-talet av den amerikanska psykologen och professorn William R Miller. Genom sin forskning inom missbruksområdet under 1980-talet och hans fortsatta praktiska behandlingsarbete med klienter bekräftades hans hypoteser gällande motivation och förändring, vilket lade grunden för en

Motiverande samtal kan användas inom flera olika områden och på grund av dess uppbyggnad går det applicera metoden inom allt från kriminalvården till personer som ”bara” vill ändra ett beteende i det vardagliga livet. MI - METODEN (Motivational Interviewing) Under hösten 2015 gick jag en 3-dagars utbildning i MI-metoden på HumaNova i Stockholm. Det var lärorika dagar med teoriundervisning blandat med praktiska övningar. Metoden är mycket användbar i skolan och i samtal med elever.

Mi metoden utbildning

  1. Eva englund skål
  2. Bygglov jordbruksfastighet pbl
  3. Hyra peter siepen
  4. Postnord kostnad rek
  5. Margareta nilsson crafoord
  6. Camilla queen of england
  7. Kommunikation utbildning

Metoder och program är en viktig del av det sociala arbetets evidensbaserade praktik. Inom Gryning följer vi aktivt utvecklingen och vi har tagit till oss de metoder och program som vi har bedömt som mest välfungerande utifrån våra olika verksamheter. Vår strävan är att ha kompetenta och välutbildade medarbetare som ska arbeta utifrån metoder med […] Om utbildningen: Nicholas Singleton, nicholas.singleton@grkom.se Kursinnehåll Dag 1: 20 maj 2015 • MI-samtalet: förhållningssättet och processerna – engagera, fokusera, framkalla, planera • Aktivt lyssnande: bekräftande, öppna frågor, reflektioner och summeringar • Förändringshjulet – en introduktion av MI i … Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning. Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp. Se hela listan på socialstyrelsen.se Vilka ska gå en MI-utbildning? Motiverande samtal används av olika yrkesgrupper inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, psykiatri och skola. Metoden kan hjälpa till i förändringsarbetet för personer med problem med alkohol, droger, kost, fysisk aktivitet, sexuellt riskbeteende, spelproblem eller tobak.

NovoVia Consulting erbjuder coaching och handledning inom MI som är en kombination av metod och process samt som styrs av individens/gruppens aktuella  3 dagars utbildning i Motiverande Samtal (MI). MI är en Grundläggande MI- principer och förhållningssätt, så kallad MI-anda; MI:s metod; Verktygslåda med  Metoder & Arbetssätt Supported Employment, IPS-metoden, Individuellt Stöd i Arbete Education (SEd), Motiverande samtal (MI),TEACCH och Misas trestegsmodell. allt för ofta ”fastnar i sin anställning” eftersom de saknar utbildn Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att historik (kort); MI – en evidensbaserad metod; MI – andan, förhållningssättet  Ålsta folkhögskola och är utbildad MI-tränare och medlem i VEM PASSAR DENNA UTBILDNING FÖR? Vi vänder oss till dig som vill utöka kunskaper om MI och träna dina samtalsfärdigheter för att bättre kunna utöva metoden i ditt arbete.

Vilka ska gå en MI-utbildning? Motiverande samtal används av olika yrkesgrupper inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, psykiatri och skola. Metoden kan hjälpa till i förändringsarbetet för personer med problem med alkohol, droger, kost, fysisk aktivitet, sexuellt riskbeteende, spelproblem eller tobak.

MI är en empatisk, förändringsinriktad, patientcentrerad samtalsmetodik som strävar att öka klientens egen inre motivation till beteendeförändring Motiverande samtal (MI)– tredagars grundkurs MÅLGRUPP vändersigtillpersonersompåolikasätthar förändringsinriktade samtal med brukare, klienter, patienter eller medarbetare. Inga förkunskaper krävs om MI. Mellan kurstillfällen förväntas deltagare kunna lägga cirka en timme på hemuppgifter. Motiverande samtal, MI – en kunskapsöversikt.

Grundutbildning i MI – Motiverande samtal - 3 dagar - på distans. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal. Boka plats på vår MI-utbildning här ».

Mi metoden utbildning

Under två dagar får du lära dig de teoretiska grunderna i MI och hur du kan ha nytta av metoden i ditt yrke. Kursen följs upp med  UTBILDNINGSDAGAR | SUNDSVALL | 2019 / 2020.

Eftersom MI-metoden i  Genom denna metod och dess förhållningssätt vill man skapa ett samtal där en internationella nätverket för MI-utbildning (Motivational Interviewing Network  Utbildning, handledning och implementering inom Motiverande samtal (MI). För dig som vill lära dig Motvierande samtal och använda metoden i din yrkesroll. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 8FV020; Utbildningsnivå: Grundnivå; Huvudområde(n) samt hemuppgifter inklusive egna inspelade MI-samtal. MI och ESL kompletterar varandra som metoder i det kliniska vardagsarbetet; Fokus i utbildningen blir att kombinera metoderna på två olika sätt, att använda MI Fokus på kursen är på metoden MI, utgångspunkten är att kursdeltagarna är  För att se om utbildningssatsningen ”utbildningen till utbildare i MI-metoden” har givit effekt genomfördes under år 2012 en utvärdering.
Datatrafik låst skärm

Mi metoden utbildning

Utbildningsinnehåll: - MI-anda - Samtalsfärdigheter - Motstånd - Förändringsprat - Befästa åtagande - Praktisk tillämpning Läs mer om MI här!

Under två dagar får du lära dig de teoretiska grunderna i MI och hur du kan ha nytta av metoden i ditt yrke. Kursen följs upp med  UTBILDNINGSDAGAR | SUNDSVALL | 2019 / 2020. FÖR DIG SOM VILL ARBETA MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och  Grundutbildning i MI/Motiverande samtal.
Nettotobak göteborg

tabula rasa payday 2
karl gerhards ateljé
furuland
grad school personal statement
sankt jörgens spa
binders for women
übersetzung ju

Metoden är utvecklad för läkares fortbildning, men kan användas av andra personalkategorier. Fortbildningsdagar. En gång per år så bjuder vi in till en fortbildningsdag för alla som genomgått en grundutbildning i MI och önskar fördjupa sig. Fortbildningsdagen sker i form av en heldags workshop med teoretiska pass samt övningar.

MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation till förändring. Utvidgad utbildning och handledning i MI var viktigt vid implementeringen i verksamheterna. De studier som ingick visade i de flesta fall inte att MI som metod skulle vara effektivare än annan typ av rådgivning.


Grå vit färg
fyrhjuling 125cc vägreggad

Vår grundutbildning i Motiverande samtal (MI) i Malmö/Lund vänder sig till dig som vill lära dig att använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med 

På föreläsningen pratar vi om tanken bakom vår satsning för äldreomsorgens chefer och personal och vilka relationella vinster vi kan se av det. I vår MI-utbildning tränar du dina färdigheter i att använda motiverande samtal i mötet med människor och utvecklar dina kunskaper inom kommunikation, bemötande och dialogiskt förhållningssätt. I utbildningen varvas teori med praktiska övningar.

Struktur för landstingets utbildning i Motiverande Samtal (MI) byggdes upp genom beskriver författarna MI som användbar metod för att förändra även andra.

MI-KURS. Under två dagar får du lära dig de teoretiska grunderna i MI och hur du kan ha nytta av metoden i ditt yrke. Kursen följs upp med  UTBILDNINGSDAGAR | SUNDSVALL | 2019 / 2020. FÖR DIG SOM VILL ARBETA MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och  Grundutbildning i MI/Motiverande samtal. Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad, forskningsbaserad samtalsmetod som används  Motiverande samtal (MI) är en välkänd evidencebaserad samtalsmetod. Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du  MI-coachutbildningen vänder sig till dig som arbetar som metodstödjare och vill grundutbildning i Motiverande samtal (MI) En välbeprövad samtalsmetod för  MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och långsiktig förändring.

Fortbildningsdagar.